GINOP-2.1.7-15-2016-00134

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA.jpg

Kedvezményezett neve: AMAZON Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: „Prototípus-fejlesztés az Amazon Kft-nél”
A támogatás összege: 69.045.928, -Ft
A támogatás mértéke: 61,82 %
A Projekt tartalmának bemutatása: 
A projekt feladata: megfelelő minőségű, a cél elérésére alkalmas kikészítőszerek, illetve kikészítendő poliamid harisnyatermékek ismertetése, továbbá a baktericid harisnyatermékek prototípusának előállítását lehetővé tévő és az üzemi sorozatgyártást megalapozó nanotechnológiákat is magába foglaló ipari kikészítési technológia elméleti alapjainak és gyakorlati megvalósítási módszereinek leírása.
A poliamid 6.6 illetve poliamid 6 fonalból készült kötött alsóruházati valamint zokni illetve harisnya termékek speciális igényeit figyelembe véve elemeztük a baktericid textilgyártás jelenlegi helyzetét és megállapítottuk, hogy a piacon csak jó minőségű, környezetbarát, az emberi egészséget a lehető legkevésbé károsító baktericid kikészítőszereket tartalmazó termékekkel célszerű megjelenni. A rendelkezésre álló szakirodalmi információkból illetve laboratóriumi szintű mérési eredményeinkből kiindulva erre a célra ezüst illetve kvaterner ammónium alapú vegyületek helyett a szerves fémvegyületek közé tartozó széles spektrumú mikroba-, gomba-, alga- és atkaölő hatású cink pirition tartalmú kikészítőszert választottunk.
Poliamid 6.6 harisnyatermékeket kezeltünk cink pirition tartalmú kikészítőszerekkel laboratóriumi, félüzemi és üzemi továbbá poliamid 6 harisnyatermékeket üzemi körülmények között. Mindkét fonaltípuson a szignifikánst meghaladó nagyon jó baktericid hatást értünk el. Mivel poliamid 6 fonalból készült terméken üzemi kikészítési körülményekkel jobb baktericid hatás érhető el, mint poliamid 6.6 fonalból készült terméken, ezért ipari méretű harisnyatermék gyártásra a poliamid 6 fonal felhasználását javasoljuk.

GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-01257  

Kedvezményezett neve: AMAZON Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató  Korlátolt Felelősségű Társaság
A projekt címe: Kapacitásbővítés az Amazon Kft.-nél
A projekt azonosító száma:  GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-01257
Támogatás összege: 46.593.444 Ft
Támogatás mértéke: 30%

A projekt tartalmának bemutatása

Az AMAZON Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében 2017. május hó 30. napján Támogatási Kérelmet nyújtott be a GINOP-1.2.3-8.3.4-16 kódszámú, „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében” című pályázati felhívásra GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-01257 azonosító számon, „Kapacitásbővítés az Amazon Kft.-nél” címen, melyet a Nemzetgazdasági Minisztérium 2018. március hó 29. napján - 30%-os támogatási intenzitás mellett – 46.593.444 Ft vissza nem térítendő támogatásban- és 60% visszatérítendő kedvezményes kamatozású éven túli kölcsönben (93.186.888 Ft) részesített.
A tárgyi projekt megvalósítására kiállított Támogatói Okirat 2018. április hó 17. napjával lépett hatályba.
A Felhívás célja, hogy segítse a szabad vállalkozási zónák területén kívül a feldolgozóipari ágazatban és a szabad vállalkozási zónák területén a fejleszteni kívánó KKV-k olyan kapacitásbővítő beruházásait, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, képesek kitermelni a forráshoz jutás költségeit is, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz. A támogatások révén csökken az alacsony versenyképességű, korszerűtlen eszközparkkal és infrastruktúrával, tőkehiánnyal küzdő KKV-k száma.
Társaságunk a tárgyi projekt megvalósítása során 6 db eszközt kíván beszerezni (4 db harisnyakötő gépet, 1 db összevarró gépet és 1 db orrozó gépet) melyek hozzájárulnak eddig hiányzó eszközök beszerzéséhez, jelenlegi eszközeink modernizációjához. Az újonnan telepített eszközök segítségével eszközparkunk teljesen megújul, így mind hazai- mind pedig külföldi piacok elvárásainak minden tekintetben meg fogunk tudni felelni. Az új eszközök hatására javul szervezetünk versenyképessége, és hatékonyabban tudjuk kihasználni erőforrásainkat a fenntartható fejlődés szem előtt tartásával.

20190614_093559.jpg
20190614_093608.jpg
20190614_093632.jpg