GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-01257  

Kedvezményezett neve: AMAZON Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató  Korlátolt Felelősségű Társaság
A projekt címe: Kapacitásbővítés az Amazon Kft.-nél
A projekt azonosító száma:  GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-01257
Támogatás összege: 46.593.444 Ft
Támogatás mértéke: 30%

A projekt tartalmának bemutatása

Az AMAZON Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében 2017. május hó 30. napján Támogatási Kérelmet nyújtott be a GINOP-1.2.3-8.3.4-16 kódszámú, „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében” című pályázati felhívásra GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-01257 azonosító számon, „Kapacitásbővítés az Amazon Kft.-nél” címen, melyet a Nemzetgazdasági Minisztérium 2018. március hó 29. napján - 30%-os támogatási intenzitás mellett – 46.593.444 Ft vissza nem térítendő támogatásban- és 60% visszatérítendő kedvezményes kamatozású éven túli kölcsönben (93.186.888 Ft) részesített.
A tárgyi projekt megvalósítására kiállított Támogatói Okirat 2018. április hó 17. napjával lépett hatályba.
A Felhívás célja, hogy segítse a szabad vállalkozási zónák területén kívül a feldolgozóipari ágazatban és a szabad vállalkozási zónák területén a fejleszteni kívánó KKV-k olyan kapacitásbővítő beruházásait, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, képesek kitermelni a forráshoz jutás költségeit is, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz. A támogatások révén csökken az alacsony versenyképességű, korszerűtlen eszközparkkal és infrastruktúrával, tőkehiánnyal küzdő KKV-k száma.
Társaságunk a tárgyi projekt megvalósítása során 6 db eszközt kíván beszerezni (4 db harisnyakötő gépet, 1 db összevarró gépet és 1 db orrozó gépet) melyek hozzájárulnak eddig hiányzó eszközök beszerzéséhez, jelenlegi eszközeink modernizációjához. Az újonnan telepített eszközök segítségével eszközparkunk teljesen megújul, így mind hazai- mind pedig külföldi piacok elvárásainak minden tekintetben meg fogunk tudni felelni. Az új eszközök hatására javul szervezetünk versenyképessége, és hatékonyabban tudjuk kihasználni erőforrásainkat a fenntartható fejlődés szem előtt tartásával.

+36209711147

©2019 by Amazon Kft.